Hamilelikte annenin duygu durumu bebeği etkiler mi?

Her kadının anne olma yolculuğu benzersiz, birbirinden farklı ve özeldir. Hamilelik süreci annede hem fizyolojik hem de ruhsal olarak değişimlerin yaşandığı bir süreçtir. Anne adayının bu değişimlere adaptasyon süreci duygu durumunu değiştirerek kaygı ve stres yaratabilir. Bu değişimlerin anne tarafından tolere edilemediği durumlarda gebelik depresyonu yaşanabilir.

Anne adayları eşinden ve ailesinden yeterli desteği göremediği ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanmadığı durumlarda bu süreci sıkıntılı geçirebilir. Bu durumda anne adayı kendi öz bakımını sağlamada ya da beslenme düzeninde aksaklıklar yaşayabilir. Hem duygusal hem de fiziksel desteği sağlanmadığından bu durum henüz dünyaya gelmemiş bebeğin gelişimini de olumsuz etkiler.

Annenin yaşadığı her duyguyu anne karnındaki bebek de hisseder. Örneğin; anne stres ve kaygı hissettiğinde kortizon ve adrenalin gibi hormonlar salgılanır ve bu yolla annenin yaşadığı bu duygu durumunu bebek de hisseder, çünkü annenin vücudunda gerçekleşen her türlü değişiklik bebeğin de vücudunda hissedilir. Bu hormonlar bebekte korku, endişe ve gerginliğe neden olur. Buna ek olarak annenin endorfin, seratonin ya da dopamin gibi mutluluk hormonlarını salgılaması bebeğin de mutlu hissetmesine neden olur. Yapılan araştırmalara göre, anne karnındaki bebeğe dinletilen müzik, annenin ve bebeğin dopamin salgılamasına neden olarak sakinleştirici etki yaratır. Buna benzer olarak annenin kalp atışı ve barsak sesleri de ritmik sesler olduklarından bebeği rahatlatır. Yani bebek sadece annenin salgıladığı olumsuz etki yaratan hormonları hissetmez, aynı zamanda olumlu etki yaratanları da hisseder.

Sonuç olarak, gebelik sürecinde annenin fizyolojik ve ruhsal ihtiyaçları aksadığında bebek, bu aksaklıklardan direkt olarak etkilenir. Anne adayının vücudunda meydana gelen tüm gelişim ve değişiklikler, hormon düzeyleri bebeğin de duygu durumunu ve sağlığını etkiler. Bu süreçte anne adaylarının eşleri, aileleri ve yakınlarından yeterli desteği alabilmesi hem bebek hem de anne açısından çok önemli ve değerlidir.

#annebebek #hamileliktestres #hamilelikteduygudurumu

57 views0 comments